A B

DERS NOTLARI ve KİTAP ÖZETLERİ


BAKARA SÛRESİ KIRIK MEAL ÇALIŞMASI
  

Kuran'a yaklaşmanın, onunla yakınlaşmanın yolu ne dediğini anlamaktan geçer. Rabbimizin bize ne dediğini, ne emrettiğini, neyi yasakladığını bir ders kitabı gibi okuduğumuzda bundan etkilenmeyebiliriz. Herhangi bir dilde yazılmış bir ilim kitabı hemen hemen aslına uygun olarak başka bir dile tercüme edilebilir ve yazılma amacını tam olarak yerine getirebilir. 

Ama edebi eserler, şiirler, sanatsal tasvirler için durum böyle değildir. Mucizevi yönü dili olan Allah'ın hitabını kendi dilinden anlamaya çalıştığımızda okuduklarımızdan etkilenip hayatımızı değiştirebiliriz. Onun emirlerine ve yasaklarına canı gönülden uyabiliriz. 
İşte bu yolda hazırladığımız yepyeni, zevkli ve sadece Kur'ânı anlamaya yönelik verdiğimiz derslerde kullanmak üzere hazırladığımız Bakara Sûresi çalışmamızı sizlerin istifadesine sunuyoruz.
FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR:
Kur'ânın Merkezindeki Türkçe Kelimeler 
Kur'ânı Anlayarak Okuma Rehberi
Kur'ânın Harikulade Kelimeleri

Kırık Meal Çalışması Oku/indir    


KUR'ÂN IŞIĞINDA BELÂĞAT DERSLERİ
  / MEANİ İLMİ

Arapça; gerek kelime yapısı ve türetimi, gerekse de cümle kuruluşu ve diğer sayısız sanatlar bakımından olsun, çok zengin olmanın yanında çok mana ifade edebilme gücüne de sahip ender lisanlardan biridir. Bunun için Araplar dilleri ve insanları Arabi ve Acemi diye ikiye ayırırlar.

Arabi; meramını en güzel şekilde anlatabilendir. Acemi ise düzgün konuşamayan, ne demek istediği tam olarak anlaşılamayan demektir.

  PDF Olarak Oku/indir     Kitap Linki 

 

KUR'ÂN IŞIĞINDA BELÂĞAT DERSLERİ / BEYÂN İLMİ

Kur’ân; Peygamber’imizin (sav) en büyük mûcizesidir. O’nun zamânında Araplar fesâhatte rekâbet edilemeyecek bir seviyeye ulaşmışlardı. Buna rağmen Kur’ân’ın belâğat ve fesâhati karşısında şaşırıp kalmışlardı.

Allahu teâla onlara bir sûre kadar bile olsa benzerini getirmeleri konusunda meydân okumuştu. Bu da Araplar’ın acziyetinin ve Kur’ân’ın mûciz oluşunun apaçık bir delilidir.

PDF Olarak Oku/indir     Kitap Linki 

 

KUR'ÂN IŞIĞINDA BELÂĞAT DERSLERİ / BEDÎ İLMİ

Bedî’ İlmi "Muktezây-ı hâle ve delâletlere münâsib olmak şartıyla kelâmın güzelliklerinin bilindiği ilim" dir.

Lâfzî ve Mânevî Güzellikler olarak ikiye ayrılır. Lâfzî Güzellikler; güzelliğin ve amacın öncelikli olarak lâfza yönelik olduğu sözlerdir. Mânâ ikinci derecede önem taşır. Bunun alâmeti de lâfzın mürâdifiyle değiştirilmesiyle bu güzelliğin kaybolmasıdır.

PDF Olarak Oku/indir     Kitap Linki 

 

KUR’ÂN'I ANLAYARAK OKUMA REHBERİ-1

Allahu Teâla kulları için gönderdiği, son kitap olduğunu ilan ettiği ve kıyamete kadar hükmü geçerli olacak Kur’ân’ın korumasını kendi üzerine almıştır. Bu kitabı da biz Müslümanlara miras bırakmıştır. Bu mirası iyi korumak istiyorsak yine bu kitabı çok okumalı ve anlamaya çalışmalıyız.

Ancak insanın anlamadığı bir şeyi okuması ve hayatına geçirmesi çok zordur. Bugün dünyada Kur’ân kadar çok okunan ve ezberlenen başka kitap yoktur. Acaba anlaşılması için de aynı şey söylenebilir mi? 

PDF Olarak Oku/indir     Kitap Linki 

 

 

KUR’ÂN'I ANLAYARAK OKUMA REHBERİ-2

Kur’ân'ı en azından konusunu anlayarak okur hale gelebilmek, Türkçe'de kullandığımız kelimeleri kolayca tanıyabilmek için çokça okuduğumuz sûreler üzerinde bir uygulama kitabı hazırlamak istedik. Kur'ânı Anlayarak Okuma Rehberi kitapları birlikte çalışıldıktan sonra Kur’ân'ın başka kısımlarında zorluk çekilmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu kitapta halk arasında çok okunan sûreleri seçtik. Okurun Türkçe kitaplara alışık olduğu düşünülerek sayfalar soldan sağa doğru ilerleyerek hazırlandı. Hedefimiz önceki kitabın uygulamasını göstermek olduğu için mümkün olduğu ölçüde her kelimenin altına önce meâlini sonra da Türkçe'de kullanılan şeklini yazdık. Manaların tam olarak anlaşılabilmesi için âyetlerin bulunduğu sayfanın altına açıklamalarıyla birlikte meâl yazdık. Kelimenin kökünü bulmanın manaya daha kolay ulaşmaya vesile olacağı düşünülerek isim ve fiillerin köklerini renklendirdik. Bu uygulama kitabıyla birlikte herkes açıkça görecektir ki Kur’ân’la aramıza giren engel kelime manaları değil, sadece bunların dönüşüm kuralları ve gramer bilgisidir.

PDF Olarak Oku/indir     Kitap Linki 

 


KUR’ÂNΠ USLÛBDAN İNCİLER
  

Kur’ân-ı Kerîm, kelimeleri ve tabirleri kısmen muayyen manalarında, kısmen de  bu manalardan birine has kılarak kullanmıştır. Bu özellikte olan riyh ve riyâha’yun ve uyûn gibi bazı kelimeler vardır. 

Bu kelimeler veya tabîrlerin bir kısmından örnekler vereceğiz. Bu; Kur’ânî tabirlerin belli bir maksada delâlet ettiğini gösterir.

Devamını Oku...   PDF Olarak İndir

 

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN FİİLLER

Kur’an’ı Kerim'de geçen ve Türkçemizde kullandığımız türevleri olan fiillere ait listeler tarafımızdan hazırlandı.

Bu listeler fiillerin Arapça’daki sınıflandırılmasına uygun olarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku...

Sülasi Fiiller     PDF Olarak İndir

Sülasi Fiiller (İkiden Fazla Bab)    PDF Olarak İndir

Mezit Fiiller     PDF Olarak İndir

Sözlük      PDF Olarak İndir

 

KUR'ÂN , MEÂL ,TEFSİR NEDİR?

Kur’ân; alimlerimize göre şöyle tarif edilir:

"Kur’ân, Hz. Muhammed (sav) e indirilmiş olup, tilaveti ile ibadet edilen Allah’ın kelamıdır."

Bu kelam Arapça’dır. Biz müslümanlar olarak Arapça bilmediğimize göre dinimizin temel kitabı olan Kur’ân’ı nasıl anlayacağız? İdeal olanı tabiî ki Arapçayı öğrenmektir.

Devamını Oku...

 

RAMAZAN PROGRAMI

Bu yılki Ramazan programınızı hazırladınız mı?
Ben her sene Ramazan ayını değerlendirmek için önceden bir program yaparım.
Ramazan ayı Kur'ân'ın nazil olmaya başladığı bir aydır.
Peygamber Efendimiz her sene Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini okurmuş.

Devamını Oku...