EKİBİMİZİ TANIYALIM

Fatma Serap Karamollaoğlu

1955 yılında Balıkesir'de doğmuş, Ankara’da büyümüştür. Öğrenim hayatını Ankara’da tamamlamış, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. Akademik kariyer yapmak isteyen yazar bir süre kamuda hizmet ettikten sonra ayrılmış, bir özel şirkette iş hayatını tamamlayarak emekliye ayrılmıştır.

Her zaman dine meraklı olan hocamız 1995 yılında Hasan Salih hocadan Arapça dersi almaya başlamıştır. Arapçayı yaklaşık üç yılda öğrenmiş, bir taraftan İslami İlimler alt yapısını tamamlamak için çeşitli derslere devam etmiş, bir taraftan da hat çalışmaya başlamıştır. Hüseyin Kutlu Hoca’dan Sülüs ve Nesih yazıdan hat icazeti almıştır.

Hocalarının teşvikiyle Arapça ders vermeye başlamıştır. Bir taraftan Arapça, Tefsir ve Kur’ân ilimleriyle alakalı dersler verirken bir taraftan da Türkçede eksikliğini hissettiği ders kitaplarını yazmıştır. Türkiye’de tanınmayan değerli İslam alimlerinin tefsir kitaplarını tercüme etmeye başlamıştır. 
Hayatını Kur’ânı tanıtmaya, sevdirmeye, yaşamaya ve yaşatmaya adamıştır. 

Özellikle Kur’ânda geçen ve Türkçede kullandığımız için manasını bildiğimiz kelimeler üzerindeki araştırmaları, bu alanda hazırladığı eğitim kitapları ve Kur’ân Seferberliği projesi ile isim yapmıştır.

Başlangıçtan Belagata Kur’ân Merkezli Arapça Dersleri isimli ders kitabı serisi, Kur’ân ve tefsir alanında telif ve tercümeleri vardır.

Halen ders vermeye, kitap yazmaya ve tercüme çalışmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış ve yayınlanmak üzere hazırlanan toplam 22 kitabı vardır.

Daha geniş bilgi için; Fatma Serap Karamollaoğlu kimdir ?

 
Ayşegül Yüksek

1987 Rize doğumludur. İmam-Hatip lisesini ve Işıklı kız Kur'an kursundaki medrese eğitimini bitirdikten sonra 2006 yılında evlenip İstanbul'a yerleşmiştir. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ilim çalışmalarına devam ederek Kuran-ı Kerimi anlama adına Arapçadan sarf, nahiv, maksut, belagat, tefsir, fıkıh usulü, İslam tarihi ve İhya’ı Ulumi-d Din gibi dersleri Nurnisa Kuşaslan hocasından almıştır. Halen de almakta ve Arapça dersleri vermektedir.


Buşra Sacide Yılmaz

1995 yılında özel ders alarak Arapçayla tanışmıştır. 2003 Kasım ayından itibaren hocası Fatma Serap Karamollaoğlu’yla derslere devam etmektedir. Özellikle iştikak/etimoloji üzerine çalışmaktan ve Kur’an ile ilgili yeni şeyler öğrenmekten mutluluk duymaktadır. Vakit buldukça botanik illüstrasyon ile ilgilenmekten hoşlanmaktadır.

Web sitesinde Kelimeler çalışmasını yapmıştır. Hem Arapça dersi vermekte hem de kitap çalışmalarında Fatma Serap Karamollaoğlu'na yardımcı olmaktadır.

Büşra Nur Önal

1996 İstanbul doğumludur. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016'da hocası Nurnisa Kuşaslan ile tanışmış, kendisinden sarf, nahiv ve belagat dersleri almıştır. Halen onun talebesidir. Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans öğrencisidir. Hem öğrenmeye, hem de 2021 yılından beri Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen hanımlara öğretmeye devam etmektedir.

 
Fatma Çito

1974'te Ordu Ünye'de doğmuştur. Evli ve üç çocuk annesidir.

Çamlıca Ülker Camii Kur'an Kursunda sarf ve nahiv okumuştur. Bu arada ortaokul ve lise sınavlarına hazırlanarak Pendik İmam Hatip Lisesini ve Açık Öğretim İlahiyat Önlisansı bitirmiştir.
Çamlıca Ülker Camii Kur'an Kursunda üç yıl öğreticilik yapmıştır. Müftülüklerde fahri olarak görev almıştır. İnsan ve Medeniyeti Hareketi Derneği’nde yaz okulu ve ev okulu eğitmenliğinde bulunmuştur. Halen Ataşehir’de Hanımlar Komisyonu’ndaki faaliyetlerine devam etmektedir.
2014'te Fatma Serap Karamollaoğlu’ndan Arapça ve Belagat dersleri almaya başlamıştır. Ders almaya ve vermeye devam etmektedir.


Fatma Karahan

1965 Rize doğumludur. 4 çocuk, 6 torun sahibidir. Lise eğitiminden sonra başörtüsü sebebiyle kazandığı İlahiyat fakültesine gidememiştir. Bu dönemde Medine hocadan 5 yıl arapça eğitimi sonucu icazetini almıştır. Evlendikten sonra evinde birkaç yıl Arapça dersleri vermiş çocukları olunca ara vermiştir.

Necla Koytak’ın düzenlediği Aile Okulu kursuna katılmış, devamında aynı konuda özel dersler gelmiştir. Bu grupta, çocuk eğitimi ve disiplini konularında çalışmış Dernek ve Belediyelerde seminerler vermiştir. Fatma Bayram Hocayla da Necla Koytak seminerlerinde yol arkadaşlığı yapmış, Eğitime Katkı Grubu adı altında, Altunizade Kültür Merkezinde iki yıl meal dersi vermiştir. Bu dersler esnasında, Serap Karamollaoğlu ile tanışmış, Arapçasını geliştirmek için onun derslerine katılmıştır. O zamandan beri Arapça, Belagat ve tercüme derslerine hem öğrenci hem de öğretici olarak katılmaktadır. Bu esnada içinde kalan Üniversite eğitimini de Avrupa İslam Üniversitesinde tamamlamıştır. Ayrıca sağlık, bütünsel tıp, insan psikolojisi ve enerjitik çalışmalar hakkında okumalar ve araştırmalar yapmaktadır.


Fatma Serra Ünal

1991 İstanbul doğumludur. İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Özel bir şirketin bilgi işlem bölümünde çalışmaktadır. Annesi Fatma Serap Karamollaoğlu’nun çok uzun yıllardır öğrencisidir. Kendisi de Fatma Serap Karamollaoğlu’nun derslerine katılmış, Türkler için Kuranı Anlayarak Okuma çalışmasının ilk öğrencilerinden olmuştur. Kur’an Seferberliği programının website olmadan önceki blog sayfasını yönetmiştir. Şimdi ise instagram sayfası ile ilgilenmektedir.


Halide Kızılkaya

1980 Kocaeli İzmit doğumludur. Kocaeli'nde İmam Hatip ortaokulunu bitirdikten sonra İstanbul'da Kumrulu Mescit Kur'an kursunda medrese eğitimi almıştır. 2 yıl Kocaeli'nde Halıdere İslami İlimler Merkezinde Kur'an-ı Kerim öğreticiliği yapmıştır. 1999 yılından itibaren İstanbul'da yaşamaktadır. Yekder, İdemer ve Eğitime Katkı Grubu gibi derneklerden Arapça ve çeşitli eğitimler almıştır. Açık öğretim liseyi bitirdikten sonra 2020 yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Fatma Serap Karamollaoğlu ile tanışmış, talebesi olan Fatma Karahan ile başladığı eğitimlere Fatma Serap Karamollaoğlu ile devam etmektedir. Arapça ve Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma çalışmalarının yanı sıra ve belagat dersleri de almakta tercüme çalışmaktadır. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i anlama yolunda meraklı ve istekli hanımlara Arapça dersi vermeye başlamıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.


Kübra Ağar

1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Avni Efendi Kız Kur'an Kursunda Mümine Erdoğan ve Semra Ulutaş hoca hanımlardan medrese eğitimi almıştır. Daha sonra hocası Nurnisa Kuşaslan ile tanışmış ve kendisinden Sarf, Nahiv, Belagat derslerini almıştır. Halen de onun talebesidir. Açıköğretim Fakültesi İlahiyat öğrencisidir. Hem eğitimine hem de öğrendiklerini Kur'an-ı anlamak isteyen kıymetli insanlara öğretmeye devam etmektedir.

Medine Sarıdoğan

1979 Malatya doğumludur.Evli ve 3 çocuk annesidir.Eskişehir ilahiyat fakültesi mezunudur.Bazı kurumlarda  pratik arapça dersi almıştır.İstanbul’da bir medresede Sarf,Nahiv,Fıkıh ve islami ilimler dersleri almıştır. 2016 yılında Nurnisa Kuşaslan hocasıyla tanışıp Sarf ve Nahiv derslerini tekrar edip daha sonra Belagat dersleri almıştır. 2020 yılından itibaren Arapça dersi vermektedir.

 
Melahat Yılmaz Türkmen

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu. Özel sektörde yazılım, SAP danışmanlığı, ekip liderliği ve proje yöneticiliği görevlerinde bulundu. 21 yıl boyunca severek çalıştığı iş hayatından emekli oldu.
Şu an tezhip ve İslam sanatlarında geometrik desenler konusunda eğitim almış, 
2018 de Fatma Serap Karamollağlu’nun derslerine katılmıştır. 

 "Kuran Seferberliği" web sitesinin yazılım ve yönetiminden sorumludur.


Merve İnan

1994 İstanbul doğumludur. İlahiyat mezunudur. 2012 senesinde Yeşilbağ Ulu Camii kız kuran kursunda hafızlığını tamamlamış ve hafızlık belgesini almıştır.
Hafızlığını tamamladıktan sonra lisan arapçası, sarf, nahiv, belagat, hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimleri Nurnisa Kuşaslan hocasından almış ve aynı zamanda Arapça dersleri vermeye başlamıştır. Halen de almaya ve vermeye devam etmektedir.


Nurnisa Kuşaslan

1976 Diyarbakır doğumludur. İstanbul'da Sümbül Efendi Kız Kuran Kursunda hafızlığını tamamlamıştır. Daha sonra Kur'an-ı anlamaya yönelik merakı, onu müsbet ilimler alanında Kur'an Arapçası ağırlıklı olmak üzere farklı hocalardan dersler almaya yöneltmiştir. Eskişehir İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.
Aldığı dersler; Sarf, Nahiv, Belagat, Usul (Fıkıh, Tefsir, Hadis), Kelam, Mantık, Tasavvuf’tur.
Ders aldığı hocalar; Reyhan Ezergül ve Medine Balcı’dır.
2014 yılından itibaren Fatma Serap Karamollaoğlu’ndan Belagat dersleri almaya başlamış ve farklı çalışmalarda kendisi ile beraber bulunmuştur. Halen de onun talebesidir.
2005 yılında öğreticilik hayatına başlayıp, bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. Farklı kurumlarda bu görevine devam etmektedir.


Ömür Karamollaoğlu İmam

1979 Ankara doğumludur. Evli ve 4 çocukludur. İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatını başörtüsü nedeni ile bırakmak zorunda kalmış, eğitimine Ürdün’de Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde devam ettiyse de ülke değişikliği ve doğum yapması nedeniyle o bölümü de yarım bırakmak zorunda kalmıştır. 18 sene boyunca Ürdün/Amman, Birleşik Arap Emirlikleri/Abu Dhabi, Suudi Arabistan/Riyadh’ta yaşamıştır. 2018 yılından beri Istanbul’da ikamet etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça (konuşma dili), orta seviyede fasih arapça bilmektedir. Türkiye’ye gelir gelmez annesinin Türkler için Kur’ân’ı Anlayarak Okuma Derslerini almış, Üsküdar Baş Vaizesi Fatma Bayram hocadan Esma-i Husna dersleri almış, annesinin kırık meal derslerine katılmıştır. Fatma Serap Karamollaoğlu’nun kızıdır.

Remziye Sarıdoğan 

1978 İstanbul doğumludur. Evli ve 3 çocuk annesidir. Eskişehir İlahiyat mezunudur. İstanbul’da bir medresede Sarf, Nahiv, Fıkıh ve diğer İslami ilimler dersleri almıştır. Güngören Kuyulu Camii’de pratik arapça dersleri aldıktan sonra 2016 yılında Nurnisa Kuşaslan hocasıyla tanışıp ondan Sarf, Nahiv derslerini tekrar edip Belagat dersleri almıştır. 2020 yılından itibaren Arapça dersi vermektedir.

 
Semra Elmadağ

1956 Samsun doğumlu, 4 çocuk, 5 torun sahibi bir ev hanımıdır. 2007’den beri Serap Karamollaoğlu’ndan Arapça ve Kur’an ilimleri dersi almaktadır. Dersler arasında en çok ilgisini çeken ayetlerin belaği açıdan irdelenmesi ve tercüme dersleri olmuştur. Kuran ilimleri meşguliyetinin dışında körler için kitap okumaktadır. Sitede İrab ve Belagat Notlarının hazırlanmasında görev almıştır.


Sevda Binici

1977 İstanbul doğumludur. Evli ve iki çocuk annesidir. Beşiktaş Ihlamur Kız Kur’an Kursunda eğitim almıştır. Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiştir. Umre dönüşü Kur’an dili Arapçayı öğrenmeye karar vermiş, 2007’de tanıştığı hocası Fatma Serap Karamollaoğlu’ndan Nahiv, Sarf ve Belağat dersleri almaya başlamıştır. Halen de bu dersleri almaya ve vermeye devam etmektedir. Sitede İrab ve Belagat Notlarının hazırlanmasında görev almıştır.


Şule Peru

1995 İstanbul doğumludur. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Zeytinburnu İmam Hatiple başlayan Arapça aşkını 2013 yılında önlisans dersini aldığı Nurnisa Kuşaslan hoca hanımla tanıştıktan sonra da Kur'an’ı anlamak için olan ilimlerle devam ettirmiştir. Kendisinden sarf – nahiv – belâgat - hadis - tefsir - fıkıh - lisan dersleri almış ve bu süreçte aldığı dersleri de vermeye başlamıştır. Nurnisa Kuşaslan’la beraber farklı çalışmalarda bulunmuştur.
Kendini ifade edebilecek kadar arapçası vardır. Aldığı dersler; Sarf, Nahiv, Belagat, Usul’dür.
Ders aldığı hoca hanımlar; Nurnisa Kuşaslan ve Nihal Değer’dir.


Tülay Yılmaz

1975 Hollanda doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Muhasebe, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş, halen aynı Üniversitede Acil Durum ve Afet Yönetimi okumaktadır.
İsmek Arapça kursları almış, daha sonrasında Fatma Serap Karamollaoğlu’ndan Türkler için Kur’an’ı Anlayarak Okuma ve Arapça Nahiv dersleri almıştır. Kur’an Seferberliğinde sayfaya ait ayetlerle ilgili hadisleri yazmıştır.


Zeynep Akkuş

1965 İstanbul doğumludur. Üsküdar Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi giyim branşı mezunudur. Lise bittikten sonra bir yıl medrese eğitimi almıştır. Akabinde Kuran Kursu öğreticiliği yapmış, sivil platformlarda gönüllü çalışmalarda aktif olarak bulunmuştur. 2003 den beri Fatma Serap Karamollağlu’nun derslerine katılmakta ve eğitim vermektedir. Sitede özellikle İrab ve Belagat Notlarının hazırlanmasında görev almıştır.


Zeynep Betül Kaya

1983 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu. İş hayatına ikiz kızlarının doğumu nedeniyle ara verdi, bu süreçte ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirmek için çeşitli faaliyetlere katıldı. Web sitesine teknik olarak destek sağlamaktadır. 2018 de Fatma Serap Karamollağlu’nun derslerine katılmıştır.


Zeynep Poyraz

1989 yılında, Kniest Sendromu ile dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Üniversiteden mezun olduğu yaz hafızlığa niyet etmiş, 2017 senesinin, Eylül ayında hafızlık sınavına girmiş ve belgesini almıştır. Şu anda psikoloji üzerine eğitimler almaya devam etmektedir. Aynı zamanda Açık öğretim İlahiyat okumakta ve bir Kur’an kursunda hafızlık yapan kız öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. Çocukluğundan beri yazı ve resimle ilgilenmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmekte ve Arapçasını da ileri seviyeye taşımak istemektedir. Ayrıca Fatma Serap Karamollaoğlu ve Ömür İmam Karamollaoğlu’nun akrabasıdır.
Hafızlık üzerine yaptığı söyleşiye linkten ulaşabilirsiniz.   
Göz Göre Göre Programı- 16.07.2019

Web sitemizde "Sayfadan Gönüle Düşenler" bölümünün yazarıdır.