FAYDALANILAN TEMEL KAYNAKLAR

Abdulcelil Bilgin, Kur’ândaki Deyimler ve Zemahşeri’nin Keşşâf’ı, Ankara Okulu Yayınları, 2008, Ankara

Dr. Âdil Ahmed Sâbir er-Ruveyni, Min Ğarîbi Belâgati’l Qurâni’l Kerîm

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Bedir Yayınevi, 1993, İstanbul

Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur’ân Işığında Belagat Dersleri Meani İlmi 

Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur’ân Işığında Belagat Dersleri Beyan İlmi 

Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur’ân Işığında Belagat Dersleri Bedii İlmi

Kolektif, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014, Ankara

Kolektif, Kur’an Yolu Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020, Ankara

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız, Ümit Şimşek, Ayet ve Hadislerle Kur’ân Meâli, İFAV Yayınları, 2021, İstanbul

Prof. Dr. Ömer Çelik, Hakk'ın Dâveti Kur'ân-ı Kerîm Meâl ve Tefsîri

Muhammed Ali Sâbûnî, İbdaul Beyan, Mektebetü Asriyye, 2007, Beyrut, Lübnan

Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetü’t Tefasir, Tercüme Sadrettin Gümüş, Nedim Yılmaz, İz Yayıncılık, 2003, İstanbul

İmam Nevevi, Riyazüs Sâlihîn, Erkam Yayınları, 2020, İstanbul

Seyyid Kutub, Fi Zilali’l Kur’an, Dünya Yayıncılık, 1991, İstanbul

Şerif er-Radi, Kur’an Mecazları, Tercüme İsmail Durmuş, Kuramer, 2016, İstanbul

http://www.islamilimleri.com/
https://tafsir.app

Sitemizde paylaştığımız ayet mealleri https://kuranmeali.com/ web sitesinden Diyanet İşleri Meali (Yeni) mealinden alınmıştır.

Özellikle İrab ve Belagat notlarında yazdığımız bilgileri belirttiğimiz kaynaklardan kontrol ediyoruz. Bu kaynaklarda bulunmayan kendi notlarımızı da dikkatle gözden geçiriyoruz. 
Bu kaynaklar arasında tercüme olanlarda mana yeterince anlaşılmıyorsa cümleleri anlaşılır hale getirmek için biraz değiştirdik. 
Bazı Arapça kaynaklardan özet bilgiler aldık.
Her yerde rastlayamadığımız bazı özel bilgilerin kaynağını sayfa içinde özellikle belirttik ama bunun dışında bütün kaynaklarda bulunabilecek bilgilerin kaynağını yazmadık. Merak edenler bu kaynaklardan bilgileri araştırabilirler.