ن ج و
Kur'an'da 84 kere geçmektedir.

Necât, münâcaat, Necâti
 
Ayet Kelime Anlamı
Bakara 49 نَجَّيْنَاكُمْ sizi kurtarmıştık
Bakara 50 فَأَنْجَيْنَاكُمْ sizi kurtarmış
Nisâ 114 نَجْوَاهُمْ gizli konuşmalarının
En'âm 63 يُنَجِّيكُمْ sizi kurtarıyor
En'âm 63 أَنْجَانَا bizi kurtarırsa
En'âm 64 يُنَجِّيكُمْ sizi kurtarıyor
A'râf 64 فَأَنْجَيْنَاهُ biz de kurtardık
A'râf 72 فَأَنْجَيْنَاهُ O’nu kurtardık
A'râf 83 فَأَنْجَيْنَاهُ biz de onu kurtardık
A'râf 89 نَجَّانَا bizi kurtardı
A'râf 141 أَنْجَيْنَاكُمْ biz sizi kurtarmıştık
A'râf 165 أَنْجَيْنَا biz de kurtardık
Tevbe 78 وَنَجْوَاهُمْ ve gizli konuşmalarını
Yunus 22 أَنْجَيْتَنَا bizi kurtarırsan
Yunus 23 أَنْجَاهُمْ kurtarır onları
Yunus 73 فَنَجَّيْنَاهُ ancak biz onu kurtardık
Yunus 86 وَنَجِّنَا ve bizi kurtar
Yunus 92 نُنَجِّيكَ kurtaracağız
Yunus 103 نُنَجِّي kurtarırız
Yunus 103 نُنْجِ kurtarmak
Hûd 58 نَجَّيْنَا kurtardık
Hûd 58 وَنَجَّيْنَاهُمْ ve onları koruduk
Hûd 66 نَجَّيْنَا kurtardık
Hûd 94 نَجَّيْنَا kurtardık
Hûd 116 أَنْجَيْنَا kurtardığımız
Yusuf 42 نَاجٍ kurtulacağını
Yusuf 45 نَجَا kurtulanı
Yusuf 80 نَجِيًّا fısıldaşarak
Yusuf 110 فَنُجِّيَ ve kurtarıldı
İbrahim 6 أَنْجَاكُمْ sizi kurtardı
Hicr 59 لَمُنَجُّوهُمْ onları kurtaracağız
İsrâ 47 نَجْوَىٰ fısıldaşırken
İsrâ 67 نَجَّاكُمْ sizi kurtarıp çıkarınca
Meryem 52 نَجِيًّا özel konuşmak için
Meryem 72 نُنَجِّي kurtarırız
Tâ-Hâ 40 فَنَجَّيْنَاكَ seni kurtarmıştık
Tâ-Hâ 62 النَّجْوَىٰ konuştular
Tâ-Hâ 80 أَنْجَيْنَاكُمْ biz sizi kurtardık
Enbiyâ 3 النَّجْوَى aralarındaki konuşmayı
Enbiyâ 9 فَأَنْجَيْنَاهُمْ onları kurtardık
Enbiyâ 71 وَنَجَّيْنَاهُ ve onu kurtardık
Enbiyâ 74 وَنَجَّيْنَاهُ ve onu kurtardık
Enbiyâ 76 فَنَجَّيْنَاهُ kendisini kurtarmıştık
Enbiyâ 88 وَنَجَّيْنَاهُ ve onu kurtardık
Enbiyâ 88 نُنْجِي biz kurtarırız
Mü'minûn 28 نَجَّانَا bizi kurtaran
Şuarâ 65 وَأَنْجَيْنَا ve kurtardık
Şuarâ 118 وَنَجِّنِي ve beni kurtar
Şuarâ 119 فَأَنْجَيْنَاهُ biz de onu kurtardık
Şuarâ 169 نَجِّنِي beni kurtar
Şuarâ 170 فَنَجَّيْنَاهُ biz de onu kurtardık
Neml 53 وَأَنْجَيْنَا ve kurtardık
Neml 57 فَأَنْجَيْنَاهُ biz de onu kurtardık
Kasas 21 نَجِّنِي beni kurtar
Kasas 25 نَجَوْتَ kurtuldun
Ankebût 15 فَأَنْجَيْنَاهُ fakat onu kurtardık
Ankebût 24 فَأَنْجَاهُ fakat onu kurtardı
Ankebût 32 لَنُنَجِّيَنَّهُ onu kurtaracağız
Ankebût 33 مُنَجُّوكَ seni kurtaracağız
Ankebût 65 نَجَّاهُمْ onları salimen çıkarınca
Lokman 32 نَجَّاهُمْ onları kurtarınca
Sâffât 76 وَنَجَّيْنَاهُ onu kurtarmıştık
Sâffât 115 وَنَجَّيْنَاهُمَا ve onları kurtardık
Sâffât 134 نَجَّيْنَاهُ onu kurtarmıştık
Zümer 61 وَيُنَجِّي ve kurtarır
Mü'min 41 النَّجَاةِ kurtuluşa
Fussilet 18 وَنَجَّيْنَا ve kurtardık
Zuhruf 80 وَنَجْوَاهُمْ ve gizli konuşmalarını
Duhân 30 نَجَّيْنَا biz kurtardık
Kamer 34 نَجَّيْنَاهُمْ onları kurtardık
Mücâdele 7 نَجْوَىٰ gizli konuşan
Mücâdele 8 النَّجْوَىٰ gizli gizli konuşmak-
Mücâdele 8 وَيَتَنَاجَوْنَ ve gizli gizli konuşuyorlar
Mücâdele 9 تَنَاجَيْتُمْ aranızda gizli konuştuğunuz
Mücâdele 9 تَتَنَاجَوْا konuşmayın
Mücâdele 9 وَتَنَاجَوْا (fakat) konuşun
Mücâdele 10 النَّجْوَىٰ gizli konuşma
Mücâdele 12 نَاجَيْتُمُ siz gizli konuşacağınız
Mücâdele 12 نَجْوَاكُمْ gizli konuşmanızdan
Mücâdele 13 نَجْوَاكُمْ gizli konuşmanızdan
Saf 10 تُنْجِيكُمْ sizi kurtaracak
Tahrim 11 وَنَجِّنِي ve beni kurtar
Tahrim 11 وَنَجِّنِي ve beni kurtar
Meâric 14 يُنْجِيهِ kendisini kurtarsın