ح ص ي
Kur'an'da 11 kere geçmektedir.

 
Ayet Kelime Anlamı
İbrahim 34 تُحْصُوهَا sayamazsınız
Nahl 18 تُحْصُوهَا sayamazsınız
Kehf 12 أَحْصَىٰ daha iyi hesabedeceğini
Kehf 49 أَحْصَاهَا her (yaptığımız) şeyi sayıp döküyor
Meryem 94 أَحْصَاهُمْ onları kuşatmış
Yâsin 12 أَحْصَيْنَاهُ ayrıntılı kaydettik
Mücâdele 6 أَحْصَاهُ onu saymıştır
Talâk 1 وَأَحْصُوا ve sayın
Cin 28 وَأَحْصَىٰ ve saymıştır
Müzzemmil 20 تُحْصُوهُ sizin onu sayamayacağınızı
Nebe' 29 أَحْصَيْنَاهُ saymıştık