ش م ل
Kur'an'da 12 kere geçmektedir.

Şimâl, şemâil, şâmil, şümul, teşmil, müştemilat
 
Ayet Kelime Anlamı
En'âm 143 اشْتَمَلَتْ bulunan(yavru)ları mı
En'âm 144 اشْتَمَلَتْ bulunan(yavru)ları mı
A'râf 17 شَمَائِلِهِمْ sollarından
Nahl 48 وَالشَّمَائِلِ ve soldan
Kehf 17 الشِّمَالِ sola doğru
Kehf 18 الشِّمَالِ sollarına
Sebe' 15 وَشِمَالٍ ve soldan
Kaf 17 الشِّمَالِ solunda
Vâkıa 41 الشِّمَالِ solun
Vâkıa 41 الشِّمَالِ solun
Hâkka 25 بِشِمَالِهِ sol tarafından
Meâric 37 الشِّمَالِ soldan